Teveten Plus 600 Comp 98 X 600mg/12,5mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Gebruik

Volwassenen

Toedieningswijze

Indicatie

Essentiële hypertensie

Contra indicatie

Gekende overgevoeligheid voor eprosartan, hydrochloorthiazide, sulfonamiden of voor één van de hulpstoffen.Zwangerschap en borstvoeding (zie "Zwangerschap en borstvoeding").Ernstige leverinsufficiëntie.Ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring Behandelingsresistente hypokaliëmie of hypercalciëmie.Obstructieve galaandoeningen.Jicht/hyperuricemie gepaard gaand met symptomen.

Details
CNK2197242
FabrikantenViatris
Breedte75 mm
Lengte130 mm
Diepte65 mm
Verpakkingshoeveelheid98
Bijsluiter