Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Verhaert

Kapelsesteenweg 81

2180 Ekeren

Hoofdapotheker: Dorine Verhaert

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0403 843 563

Machtigingsnummer APB: 112006

Telefoonnummer: 03 645 83 59

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.